DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZMIANA UMOWNEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

zmiana umownego ustroju majątkowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zamkniętą listę umownych ustrojów małżeńskich, można jedynie rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Wszystkie umowy wymagają formy aktu notarialnego. Wykluczone jest konstruowanie intercyzy łączącej cechy różnych ustrojów. Można jednak zawartą umowę w każdym czasie zmienić i wprowadzić inny ustrój majątkowy lub zmodyfikować obowiązujący, np. poprzez wskazanie kolejnych składników, które wejdą do majątku wspólnego lub zostaną z niego wyłączone (w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia wspólności ustawowej). Pozwala to na dostosowanie ustroju majątkowego do zmieniających się potrzeb rodziny oraz działalności zawodowej i gospodarczej małżonków. Skutki takiej umowy nie mają mocy wstecznej, co jest cechą wszystkich małżeńskich umów majątkowych.

Skip to content