DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI

zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji

Umowa założycielska spółki akcyjnej (również jednostronne oświadczenie wspólnika spółki jednoosobowej) obejmuje statut oraz oświadczenia woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi. Oświadczenia te mogą być wyrażone w 1 lub kilku aktach notarialnych. W aktach tych należy wymienić osoby obejmujące akcje, liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich, wartość nominalną i cenę emisyjną akcji oraz terminy wpłat, a także stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych organów spółki (nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych organów nie umieszcza się w statucie). Bez tych oświadczeń statut nie wywołuje skutków prawnych. Nie występuje tożsamość między założycielami spółki a akcjonariuszami, ponieważ założyciel może nie objąć akcji, a jego prawa będą ograniczone do wynikających z imiennych świadectw założycielskich, wydanych w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki.