DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYKAZ INWENTARZA

wykaz inwentarza

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wystarczy do skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Konieczne jest sporządzenie wykazu lub spisu inwentarza. Wykaz inwentarza mogą złożyć u notariusza następujące osoby: spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis, oraz wykonawca testamentu. Wykaz może zostać złożony wspólnie przez więcej niż 1 z nich. Ujawnia się w nim przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z tej samej chwili. Notariusz nie ma obowiązku ustalenia składników majątku spadkowego, odpowiedzialność za niedołożenie należytej staranności obciąża składającego wykaz. Podstępne pominięcie aktywów lub podanie nieistniejącego długu wyłącza ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.