DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Ustanowienie służebności przesyłu

Uprawnionym do służebności przesyłu może być jedynie przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest związany z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej, gazu, płynów, pary, itp.), które wchodzą lub po wybudowaniu wejdą w skład jego przedsiębiorstwa. Służebność ustanawia właściciel nieruchomości, na której znajdują się lub znajdą te urządzenia. Konieczne jest zawarcie umowy między przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości obciążonej albo złożenie przez drugiego z nich jednostronnego oświadczenia (w formie aktu notarialnego). Przedsiębiorcy przysługuje wtedy prawo do korzystania z nieruchomości w celu zapewnienia należytego i zgodnego z przeznaczeniem działania urządzeń przesyłowych, np. wejścia na grunt i zamontowania instalacji, dokonania remontu, przeglądu i naprawy. Służebność przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub urządzeń przesyłowych, jednak wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

Skip to content