DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA

ustanowienie służebności osobistej mieszkania

Służebność osobistą mieszkania ustanawia się wyłącznie na nieruchomości, na rzecz oznaczonych osób fizycznych (1 lub kilku). Nie jest dopuszczalne obciążenie nią udziału we współwłasności – jeżeli nieruchomość ma 2 lub więcej współwłaścicieli, wszyscy muszą złożyć oświadczenia o jej ustanowieniu. Uprawniony może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Zakres i sposób wykonywania służebności należy precyzyjnie określić w umowie – w innym przypadku uwzględnia się kryterium osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Prawo wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego, jest niezbywalne i nie da się przenieść uprawnienia do jego wykonywania. Uprawniony może jednak przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie (mogą tam pozostać po uzyskaniu pełnoletności), natomiast inne osoby tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Skip to content