DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ

ustanowienie służebności drogowej

Od pól uprawnych po wielkomiejską zabudowę – czasami dostęp do drogi publicznej można uzyskać wyłącznie przez cudzą nieruchomość. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze umowy między właścicielami nieruchomości władnącej i obciążonej albo jednostronnego oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej (w formie aktu notarialnego). W obu przypadkach należy dokładnie wskazać miejsce i zakres korzystania z cudzego gruntu (np. przechód, przejazd i przeprowadzanie instalacji na określonej powierzchni). Służebność jest prawem związanym z własnością nieruchomości, stanowi jej część składową i przechodzi wraz z nią na kolejnych nabywców. W razie podziału nieruchomości władnącej utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział, ale gdy zwiększa użyteczność tylko 1 lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od służebności względem części pozostałych. Podobnie jest w przypadku podziału nieruchomości obciążonej.

Skip to content