DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

ustanowienie odrębnej własności lokalu

Istnieją 3 sposoby ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali: w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości (ustanawiającego odrębną własność lokali dla siebie) albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Poza ostatnim przypadkiem wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mogą zawrzeć współwłaściciele nieruchomości albo właściciel nieruchomości i nabywca lokalu. Powinna określać rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, a także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną. Jeżeli do wyodrębniania własności dochodzi sukcesywnie, właściciele lokali już wyodrębnionych nie są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali.