DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWNE PRZESUNIĘCIA MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

umowne przesunięcia majątkowe między małżonkami

Małżeńska umowa majątkowa określa ogólne reguły ustroju majątkowego i ma charakter organizacyjny. W czasie trwania wspólności majątkowej małżonkowie mogą jednak bez zawierania takiej umowy dokonywać przesunięć (transferów) poszczególnych składników z majątku wspólnego do osobistego, z majątku osobistego do wspólnego i pomiędzy majątkami osobistymi. W tym celu należy zawrzeć umowę prawa cywilnego, np. sprzedaży, darowizny lub zamiany, która może wymagać zachowania formy aktu notarialnego z uwagi na jej przedmiot. Rozporządzenie składnikiem majątku wspólnego powinno odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązku współdziałania małżonków dla dobra założonej przez nich rodziny. Umowa ta nie powinna prowadzić do likwidacji majątku wspólnego i definitywnego rozliczenia między małżonkami, a także pokrzywdzenia wierzycieli. Wierzycielom przysługuje ochrona na zasadach ogólnych, w drodze powództwa o uznanie umowy za bezskuteczną (skarga pauliańska lub art. 59 Kodeksu cywilnego).

Skip to content