DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zbywając przedsiębiorstwo, w umowie można wyłączyć niektóre jego składniki. Przedmiotem czynności prawnej muszą być jednak elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku dojdzie jedynie do zbycia poszczególnych składników (z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi). Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to wyodrębniony z niego pod względem organizacyjnym i finansowym zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i gotowy do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo. Samodzielność powinna cechować zbywaną ZCP, bez konieczności połączenia z przedsiębiorstwem nabywcy lub zakupu dodatkowych składników. Decydują okoliczności konkretnego przypadku. Nie stanowi przeszkody zatrzymanie przez zbywcę części składników i prowadzenie dotychczasowej działalności. Przedmiot umowy należy określić precyzyjnie, z uwagi na domniemanie, że nabycie przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie elementy.

Skip to content