DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZBYCIA SPADKU

Umowa zbycia spadku

Przed dokonaniem działu spadek i udział w nim stanowią wyodrębnioną masę majątkową i mogą być przedmiotem notarialnej umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), w której nie wskazuje się poszczególnych składników majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Zbycie spadku może nastąpić również przed udokumentowaniem praw spadkobiercy prawomocnym orzeczeniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, jednak zbywca musi wcześniej przyjąć spadek na skutek złożenia oświadczenia lub upływu terminu. Nabywca, którym może być inny spadkobierca lub osoba trzecia, wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy i będzie zamiast niego uczestniczyć w dziale spadku, jednak nie zwalnia to zbywcy od odpowiedzialności za długi spadkowe. Nabywca będzie odpowiadać za nie w tym samym zakresie co zbywca i solidarnie z nim. W związku z tym przed zawarciem umowy warto zbadać, w jaki sposób zbywca przyjął spadek – wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza.

Skip to content