DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZBYCIA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONEJ NA SKUTEK PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Umowa zbycia działki gruntu wydzielonej na skutek podziału nieruchomości wspólnej

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. Czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu i dlatego wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli (w małej wspólnocie mieszkaniowej) albo uchwały podjętej większością głosów właścicieli lokali tworzących dużą wspólnotę (co najmniej 4 lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) w przedmiocie wyrażenia zgody i udzielenia zarządowi pełnomocnictwa. Wydzielona działka przestaje być częścią nieruchomości wspólnej i jako przedmiot współwłasności właścicieli lokali może być zbyta przez nich wszystkich. Mogą oni udzielić indywidualnego pełnomocnictwa notarialnego do zawarcia umowy sprzedaży, również członkom zarządu wspólnoty.