DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZAMIANY

umowa zamiany

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy – w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Obowiązki stron i treść ich świadczeń są identyczne, poza przedmiotem świadczenia. Umowa może przenosić prawa majątkowe inne niż własność rzeczy, a także udziały we współwłasności (wspólności prawa). Wbrew pozorom przedmioty świadczenia nie muszą być jednorodne i tej samej wartości, różnicę można wyrównać przez dopłatę pieniężną lub nałożenie na stronę obowiązku wykonania dodatkowej czynności. W zamian za nieruchomość można przyjąć inne prawo majątkowe. Umowa podlega PCC, w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo podstawę opodatkowania stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw, w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Skip to content