DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA WYŁĄCZAJĄCA ŻĄDANIE ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

umowa wyłączająca żądanie zniesienia współwłasności

Współwłasność w częściach ułamkowych jest traktowana jako prawo tymczasowe. Każdy ze współwłaścicieli może żądać jej zniesienia, co do całości lub części prawa i w zasadzie w każdym czasie. Uprawnienia tego nie można się skutecznie zrzec, jednak może być wyłączone w drodze umowy między współwłaścicielami na czas nie dłuższy niż 5 lat. W ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze 5 lat (przedłużenie można ponowić). Wniesiony przed upływem terminu wniosek o sądowe zniesienie współwłasności podlega oddaleniu. Umowa o wyłączenie prawa żądania zniesienia współwłasności wiąże tylko współwłaścicieli, którzy ją zawarli (pozostali mogą z takim roszczeniem wystąpić). Czynność prawna odnosi skutek względem nabywcy udziału, jeżeli o niej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Jeżeli jednak współwłaściciele ujawnią takie postanowienie w księdze wieczystej, będzie ono wiążące dla nabywcy udziału niezależnie od spełnienia tych warunków.

Skip to content