DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA RENTY ZA PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

umowa renty za przeniesienie własności nieruchomości

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku – zarówno bez, jak i za wynagrodzeniem. W drugim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli wynagrodzeniem jest przeniesienie własności nieruchomości konieczne jest skorzystanie z formy aktu notarialnego. Wyłącznie osoba fizyczna może być uprawnionym, prawo jest niezbywalne i związane z jego osobą, toteż gaśnie najpóźniej z chwilą jego śmierci. Nie ma takich ograniczeń w przypadku zobowiązanego, umowę może zawrzeć również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Renta spełnia funkcję alimentacyjną, jej celem jest najczęściej dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania, ale niekoniecznie wyłącznie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Sytuacja majątkowa rentobiorcy nie ma znaczenia. Umowa nie podlega opodatkowaniu PCC.

Skip to content