DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI W CELU ZWOLNIENIA SIĘ Z DŁUGU (DATIO IN SOLUTUM)

datio in solutum

Dłużnik powinien co do zasady zachować się zgodnie z treścią zobowiązania i nie może jednostronnie zmusić wierzyciela do przyjęcia innego świadczenia niż ustalone między stronami (np. przeniesienia własności mieszkania zamiast spłaty pożyczki). Jeżeli jednak wierzyciel wyrazi na to zgodę, dłużnik może spełnić inne świadczenie w celu zwolnienia się z długu (datio in solutum). Do wygaśnięcia zobowiązania nie wystarczy samo zawarcie umowy, konieczne jest rzeczywiste spełnienie świadczenia wtórnego. Gdy przedmiot świadczenia zastępczego ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Wierzyciel nie może domagać się spełnienia świadczenia pierwotnego, chyba że w ramach rękojmi odstąpi od umowy. Różnica wartości świadczeń jest dopuszczalna, w umowie można ustalić, że spełnienie świadczenia zastępczego prowadzi do częściowego wykonania zobowiązania, a także postanowić, że zaistniała nadwyżka wartości świadczenia wtórnego zostanie zwrócona dłużnikowi.