DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYKONANIU UMOWY DEWELOPERSKIEJ

umowa przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy deweloperskiej

Wykonanie umowy deweloperskiej polega m.in. na przeniesieniu przez dewelopera na rzecz nabywcy własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, po ich wybudowaniu, dopuszczeniu obiektu do użytkowania oraz dokonaniu przez nabywcę odbioru. W przypadku domu jednorodzinnego nabywca zostaje właścicielem zabudowanego gruntu stanowiącego odrębną nieruchomość. W przypadku lokalu następuje jego wyodrębnienie z nieruchomości, zaś nabywca staje się z mocy prawa nie tylko właścicielem mieszkania, ale również członkiem wspólnoty mieszkaniowej obejmującej ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Liczba członków wspólnoty wzrasta z sukcesywnym ustanawianiem odrębnej własności kolejnych lokali i ich zbywaniem przez dewelopera. Ich prawa i obowiązki określa ustawa o własności lokali. Szczególne znaczenie ma umowa dotycząca pierwszego wyodrębnionego lokalu, ponieważ tworzy zasady wyodrębniania kolejnych oraz zawiera często reguły zarządu nieruchomością wspólną.

Skip to content