DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALU PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

umowa przeniesienia własności lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową

Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (również niebędąca członkiem spółdzielni), może skorzystać z uprawnienia do nabycia lokalu na własność. Do jego realizacji konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w spółdzielni oraz dokonanie spłaty przypadających na lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową (w tym odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami), a także zadłużenia z tytułu opłat wynikających z obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (w częściach przypadających na lokal), eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni – zgodnie ze statutem. Jeżeli wnioskodawca spełni te warunki spółdzielnia musi przenieść własność w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności (użytkowania wieczystego) gruntu, na którym wybudowano budynek.

Skip to content