DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy w drodze umowy w formie aktu notarialnego, ale bez wskazywania innych osób, którym spadek ma przypaść zamiast niego. Jeżeli strony nie umówią się inaczej zrzeczenie obejmuje też wszystkich zstępnych zrzekającego się, bez konieczności uzyskania ich zgody lub zezwolenia sądu opiekuńczego w przypadku zstępnych małoletnich. W ten sposób umowa wpływa bezpośrednio na sytuację prawną osób trzecich. Jest to inne rozwiązanie niż w przypadku składania oświadczeń o odrzuceniu spadku po śmierci spadkodawcy. Zrzekający się i jego zstępni są wyłączeni całkowicie od dziedziczenia i nie nabywają prawa do zachowku. Strony pierwszej umowy mogą jednak zawrzeć notarialną umowę w celu całkowitego uchylenia tych skutków. Przyszły spadkodawca może też sporządzić testament, w którym powoła do spadku zrzekającego się. Będzie on wtedy dziedziczył jako spadkobierca testamentowy, o ile nie odrzuci spadku.

Skip to content