DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI

Umowa o przeniesienie hipoteki

Na skutek zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstaje roszczenie, które nie jest przedmiotem samodzielnego obrotu, ponieważ jest ściśle związane z wierzytelnością hipoteczną i przechodzi na jej nabywcę. Umowę rozporządzającą (przenoszącą hipotekę) właściciel nieruchomości obciążonej i wierzyciel hipoteczny muszą zawrzeć jedynie w sytuacji, kiedy roszczenie z umowy zobowiązującej nie zostało ujawnione w księdze wieczystej i tym samym nie zadziała mechanizm samoczynnego przeniesienia po zwolnieniu miejsca hipotecznego. Hipotece przeniesionej na miejsce opróżnione przysługuje pierwszeństwo takie samo jak wygasłej hipotece, co ma istotne znaczenie w przypadku egzekucji z nieruchomości. Wierzytelności zabezpieczone hipotekami zostaną wtedy spłacone zgodnie z zasadą pierwszeństwa, nie zaś proporcjonalnego zaspokojenia. Właściciel nieruchomości naruszający swoje obowiązki z umowy zobowiązującej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Skip to content