DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI QUOAD USUM

Umowa o podział nieruchomości quoad usum

Sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności określa Kodeks cywilny, jednak współwłaściciele mogą ustalić go odmiennie, np. w drodze umownego podziału nieruchomości quoad usum (do korzystania, użytkowania). Uprawniony otrzymuje wtedy do wyłącznego użytku wydzieloną fizycznie część nieruchomości, z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, np. część działki gruntu (bez podziału geodezyjnego), część domu w zabudowie bliźniaczej wraz z częścią gruntu, miejsce postojowe, niewyodrębniony lokal w budynku wielomieszkaniowym. Nie jest to podział prawny i dlatego można go zastosować również w sytuacji, kiedy przepisy nie pozwalają na zniesienie współwłasności, np. z powodu braku samodzielności lokali. Roszczenia wynikające z takiej umowy warto ujawnić w księdze wieczystej, ponieważ korzystają wtedy z zasady formalnej jawności. W innym przypadku odniosą skutek wobec nabywcy udziału we współwłasności, jeżeli o nich wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Skip to content