DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA DEWELOPERSKA

umowa deweloperska

Umowę deweloperską zawierają realizujący przedsięwzięcie deweloperskie przedsiębiorca (deweloper) i osoba fizyczna, która nabywa prawo do przeniesienia na nią prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zobowiązując się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Przepisy dokładnie określają treść umowy oraz prawa i obowiązki stron, w celu zapewnienia nabywcy pełnej ochrony. Najważniejszym z przyjętych rozwiązań jest zasada, że środki wpłacane przez nabywcę nie trafiają bezpośrednio do rąk dewelopera, ale na prowadzony przez bank mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wpłaty i wypłaty są ewidencjonowane odrębnie dla każdego nabywcy, na wydzielonym subkoncie. Deweloper otrzymuje swoją należność jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności (rachunek zamknięty), albo w transzach, po realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego i zgodnie z harmonogramem określonym w umowie (rachunek otwarty).

Skip to content