DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z ZAPISEM ZWYKŁYM

Testament z zapisem zwykłym

Zawarty w testamencie zapis zwykły powoduje, że oznaczona osoba uzyskuje uprawnienie do określonego świadczenia majątkowego, jednak nie staje się przez to spadkobiercą i nie odpowiada za długi spadkowe. Świadczenie to może polegać na przeniesieniu własności lub innego prawa majątkowego, ustanowieniu takiego prawa lub wypłacie wskazanej sumy pieniężnej, określonej kwotowo lub w inny sposób, np. jako równowartość części nieruchomości. Zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest wskazany w testamencie spadkodawca ustawowy lub testamentowy, ewentualnie zapisobierca (dalszy zapis), a także spadkobierca zobowiązanego, który zmarł przed wykonaniem zapisu. Spadkodawca może określić termin lub warunek zawieszający spełnienia świadczenia, w innym przypadku zapisobierca może domagać się od zobowiązanego wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Odmiennie niż w przypadku zapisu windykacyjnego, zapis zwykły nie rodzi skutków rzeczowych i wymaga zawarcia odpowiedniej umowy.

Skip to content