DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM

Testament z zapisem windykacyjnym

Inaczej niż testament z zapisem zwykłym, testament z zapisem windykacyjnym sprawia, że jego przedmiot nie wchodzi w skład spadku i przechodzi z mocy prawa na oznaczoną osobę z chwilą śmierci testatora, bez zawierania umowy. Ustanawiając zapis windykacyjny trzeba skorzystać z formy aktu notarialnego, nie należy zastrzegać warunku lub terminu, a jego przedmiotem mogą być jedynie prawa wymienione w Kodeksie cywilnym: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne oraz ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Tym samym nie może on obejmować oznaczonej kwoty pieniędzy i rzeczy oznaczonych co do gatunku. Podobnie jak spadkobierca, zapisobierca windykacyjny składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zapisu w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o jego ustanowieniu. Ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, do chwili działu spadku solidarną ze spadkobiercami, a później proporcjonalnie do wartości otrzymanego przysporzenia.

Skip to content