DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z WYŁĄCZENIEM ZARZĄDU RODZICÓW

Testament z wyłączeniem zarządu rodziców

Osoba małoletnia może być spadkobiercą, jednak do uzyskania pełnoletności zarząd jej majątkiem sprawują rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. W testamencie można jednak zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu testamentu (wszystkie lub niektóre) nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców, a także wyznaczyć zarządcę, którym może być również osoba obca. W innym przypadku zarząd sprawować będzie kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. W sytuacji, kiedy wyznaczony zarządca odmówi lub nie ma możliwości sprawowania tej funkcji, konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądu w przedmiocie zwolnienia z zarządu i ustanowienia kuratora. Zarządca i kurator podlegają nadzorowi sądu opiekuńczego i w ważniejszych sprawach dotyczących majątku dziecka muszą uzyskiwać stosowne zezwolenie. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do umowy darowizny.

Skip to content