DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z WYDZIEDZICZENIEM

Testament z wydziedziczeniem

Powołanie w testamencie do spadku innych osób niż zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy powoduje, że zachowują oni prawo do dochodzenia od spadkobierców testamentowych zachowku, czyli pieniężnej równowartości części udziału spadkowego przypadającego im z ustawy. Wydziedziczenie to zawarte w testamencie pozbawienie tych osób zachowku, którego można dokonać tylko z opisanych tu przyczyn (wystarczy jedna z nich). Po pierwsze, jeżeli uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. długotrwale unika pracy i nadużywa alkoholu. Po drugie, jeżeli uprawniony dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Po trzecie, jeżeli uprawniony uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, np. odmawia pomocy w czasie ciężkiej choroby. Przyczyna musi rzeczywiście istnieć, skuteczność wydziedziczenia ocenia sąd.

Skip to content