DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU

testament z powołaniem wykonawcy

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę (wykonawców) testamentu, do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem, a także przedmiotem zapisu windykacyjnego (do chwili objęcia go we władanie przez zapisobiercę windykacyjnego). Powołany może odmówić, składając oświadczenie przed sądem albo notariuszem. Po podjęciu wykonywania obowiązków zwolni go jedynie sąd – z ważnych powodów. W braku odmiennej woli spadkodawcy wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe (w tym wykonać zapisy zwykłe i polecenia), a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą testatora i ustawą, w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Powinien też wydać uprawnionemu przedmiot zapisu windykacyjnego. Wykonawca może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu, o prawa należące do spadku i o długi spadkowe. Za pełnienie tej funkcji przysługuje wynagrodzenie należące do długów spadkowych.