DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z POLECENIEM

testament z poleceniem

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać spadkobiercę, zapisobiercę lub zapisobiercę windykacyjnego do oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np. do użycia w określony sposób przedmiotu należącego do spadku, zorganizowania pogrzebu spadkodawcy i postawienia pomnika. Polecenie może stanowić jedyną treść testamentu, nie musi mieć wartości majątkowej, jego celem może być korzyść obciążonego poleceniem, osoby trzeciej lub interes społeczny. W pierwszym przypadku wykonania polecenia nie można się domagać, w drugim – może tego żądać każdy ze spadkobierców i wykonawca testamentu, w trzecim – właściwy organ państwowy. Podmioty te mogą wystąpić z powództwem do sądu, jednak prawo nie przewiduje odpowiedzialności odszkodowawczej ani sankcji w postaci utraty spadku lub zapisu przez osobę, która nie wykonała polecenia. Z tego względu warto skorzystać z możliwości ustanowienia w testamencie zapisu pod warunkiem wypełnienia polecenia przez zapisobiercę.