DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT Z PODSTAWIENIEM

Testament z podstawieniem

W testamencie można powołać spadkobiercę na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. Powołany do dziedziczenia nie chce być spadkobiercą, jeżeli zrzeknie się dziedziczenia lub odrzuci spadek, nie może nim być, jeżeli umrze przed spadkodawcą, zostanie skutecznie wydziedziczony lub uznany za niegodnego, jego wstępny zrzeknie się dziedziczenia i obejmie to zstępnych, w przypadku dziecka już poczętego w chwili otwarcia spadku – jeżeli urodzi się nieżywe, w przypadku osoby prawnej – jeżeli nie będzie istnieć w chwili otwarcia spadku, w przypadku fundacji ustanowionej w testamencie – jeżeli nie zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od jego ogłoszenia. Podstawienie wyłącza dziedziczenie dalszych krewnych na podstawie ustawy oraz zastosowanie przyrostu, czyli stosunkowego zwiększenia udziałów pozostałych spadkobierców testamentowych. Z podstawienia korzystają często małżonkowie w testamentach wzajemnych.

Skip to content