DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TESTAMENT I ODWOŁANIE TESTAMENTU

testament i odwołanie testamentu

W testamencie można zadysponować majątkiem na wypadek śmierci w inny sposób niż przewiduje to ustawa. Za życia spadkodawcy testament nie wywołuje żadnych skutków prawnych, nie wiąże go i nie ogranicza w rozporządzaniu mieniem, może być w każdej chwili odwołany. Najlepszym sposobem odwołania jest sporządzenie nowego testamentu, w którym znajdzie się odpowiednie oświadczenie, ponieważ zapobiega to sporom interpretacyjnym, ujawniającym się często w przypadku zniszczenia testamentu, przekreślenia go lub zamazania podpisu. W postępowaniu spadkowym może wtedy pojawić się zarzut, że takie działanie spadkodawcy miało charakter przypadkowy i nie wynikało z zamiaru odwołania testamentu. Jeżeli treść testamentu ograniczy się do oświadczenia o odwołaniu poprzedniego do dziedziczenia zostaną powołani spadkobiercy ustawowi, można jednak zawrzeć w nim nowe rozrządzenia. Warto też pamiętać, że po śmierci spadkodawcy otwarciu i ogłoszeniu podlegają wszystkie testamenty, również odwołane i nieważne.

Skip to content