DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

statut spółki akcyjnej

Sporządzany w formie aktu notarialnego statut spółki akcyjnej jest podstawą jej funkcjonowania, podpisujące go osoby są założycielami spółki. Jedna osoba może zawiązać spółkę akcyjną, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Statut powinien określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony), wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na jego pokrycie, wartość nominalną akcji i ich liczbę (ze wskazaniem, czy są imienne, czy na okaziciela), liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów), nazwiska i imiona (firmy lub nazwy) założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Skip to content