DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NA SKUTEK ODWOŁANIA DAROWIZNY

przeniesienie własności na skutek odwołania darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Chodzi o zachowanie (działanie lub zaniechanie), które miało miejsce po zawarciu umowy i przed jej odwołaniem, naruszające normy moralne lub obyczajowe i cechujące się nasileniem złej woli i naganności postępowania obdarowanego. Nie jest wystarczająca „zwykła” niewdzięczność. Odwołanie następuje przez pisemne oświadczenie złożone obdarowanemu, które jednak nie powoduje przejścia własności na darczyńcę, ale stwarza obowiązek zwrotu nieruchomości stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Konieczne jest zawarcie umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Obdarowany ma 2 możliwości: uznać racje darczyńcy i zawrzeć umowę albo zdać się na rozstrzygnięcie sądu, który oceni, czy odwołanie darowizny było zasadne (czy niewdzięczność była rażąca), a w razie przyznania racji darczyńcy wyda orzeczenie zastępujące oświadczenie woli obdarowanego.