DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ ODCZYTANIA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ

protokół odczytania treści strony internetowej

W postępowaniu sądowym spotykamy się z wykorzystaniem dla celów dowodowych treści strony internetowej lub zamieszczonego tam komentarza. Z uwagi na możliwość ich usunięcia przed dokonaniem przez sąd oględzin warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego dowodu. Wykonanie zrzutu ekranu (print screen) nie jest środkiem wystarczającym, ponieważ przeciwnik procesowy może podnieść zarzut, że zawartość lub data utworzenia pliku graficznego zostały zmodyfikowane, zaś opinia biegłego informatyka wygeneruje dodatkowe koszty i przedłuży postępowanie. Pomocna będzie wizyta u notariusza, który otworzy stronę www na komputerze stanowiącym wyposażenie kancelarii, wydrukuje ją, a następnie sporządzi odpowiedni protokół, potwierdzając, że wydruk oddaje treść i stan strony w chwili dokonania czynności notarialnej. W ten sposób powstanie trudny do podważenia dokument urzędowy, który może mieć decydujące znaczenie dla wygrania sporu, np. o ochronę dóbr osobistych lub praw autorskich.

Skip to content