DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU DOKUMENTU

notarialne poświadczenie zgodności odpisu dokumentu

Niekiedy strona przedkładająca posiadany dokument innej osobie lub instytucji pragnie zachować jego oryginał. Pomocna będzie wtedy wizyta u notariusza, który może sporządzić nieograniczoną liczbę odpisów dokumentu. Warto jednak pamiętać, że w określonym postępowaniu przed sądem lub organem administracji może istnieć wymóg złożenia do akt oryginału dokumentu. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem polega na stwierdzeniu, że wymienione pisma są jego dokładnym odtworzeniem, ze wskazaniem daty, a na żądanie stron także godziny i minuty okazania. Możliwe jest również poświadczenie zgodności z odpisem (odpis z odpisu). Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu. W praktyce w toku poświadczania dokumentu sporządzamy w kancelarii jego kserokopię, co pozwala na dokładne odtworzenie oryginału.

Skip to content