DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU

notarialne poświadczenie pozostawania przy życiu

Do poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu konieczne jest osobiste stawiennictwo danej osoby i ustalenie jej tożsamości. Wspomniane okoliczności notariusz stwierdza osobiście (naocznie), a następnie poświadcza pisemnie ze wskazaniem dnia, godziny i minuty. Ustalenie faktu, że dana osoba żyje w określonym czasie, może mieć znaczenie w sprawie administracyjnej, spadkowej lub ubezpieczeniowej, w szczególności w przypadku wypłaty odszkodowania, emerytury lub renty z zagranicy. Z kolei notarialne poświadczenie pozostawania w konkretnym miejscu i w dokładnie wskazanym czasie może stanowić bardzo dobre alibi.

Skip to content