DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

POŚWIADCZENIE PODPISU

notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu jest dowodem, że osoba podpisana własnoręcznie podpisała dokument. Sprawia to, że wielu klientów korzysta z pomocy notariusza w celu uniknięcia kwestionowania autentyczności ich oświadczeń, dotyczących różnych spraw. Niektóre czynności prawne wymagają jednak takiego poświadczenia, co wynika wprost z przepisów. Do najczęściej spotykanych należą: zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania, przeniesienie praw do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, dokument stanowiący podstawę wpisu w księdze wieczystej (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy), np. oświadczenie o zrzeczeniu się służebności, zgoda na wykreślenie hipoteki lub ustanowienie roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, zgoda rodziców na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej (w tym przypadku poświadczenia może dokonać również organ paszportowy).

Skip to content