DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu

Poświadczenie daty okazania jest dowodem, że dokument istniał w dniu dokonania tej czynności notarialnej. Na żądanie strony notariusz wskazuje w klauzuli poświadczeniowej również godzinę i minutę okazania. Chroni to klienta przed zarzutami, że dokument został sporządzony w późniejszym terminie i antydatowany. Ponadto dokument spełnia wtedy wymóg zachowania formy pisemnej z datą pewną, określonej w Kodeksie cywilnym. Przepisy niekiedy uzależniają ważność lub określone skutki czynności prawnej od nadania dokumentowi daty pewnej, np. jest ona konieczna dla ważności umowy o ustanowienie zastawu na prawie, w przypadku umowy dzierżawy jest jednym z warunków przysługiwania dzierżawcy ustawowego prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości rolnej, w przypadku zastrzeżenia przez sprzedawcę własności sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny wprowadza skuteczność względem wierzycieli kupującego.

Skip to content