DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne (do poszczególnych czynności) pozostawia pełnomocnikowi najmniej swobody. Jest on umocowany do dokonania konkretnej czynności prawnej i często jedynie powiela oświadczenie woli określone w pełnomocnictwie. Nie musi to być jedna czynność, jednak ich liczbę należy wskazać, gdyż bez tego dojdzie do niezamierzonego udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego wynika z woli mocodawcy lub z ustawy, np. prokurent potrzebuje go do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie. Wątpliwości wywoływała możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez spółkę kapitałową członkom jej zarządu, jednak orzecznictwo pozwoliło na to w przypadku pełnomocnictwa szczególnego i rodzajowego.