DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

pełnomocnictwo rodzajowe

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa szczególnego, tzn. do poszczególnych czynności. W pełnomocnictwie rodzajowym należy określić rodzaj czynności, do jakich zostało udzielone, a także ich przedmiot, np. zawieranie umów sprzedaży i leasingu samochodów osobowych. Liczba tych czynności jest nieoznaczona. Zakres swobody przedstawiciela jest mniejszy niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego i zależy od woli mocodawcy, jednak dla bezpieczeństwa obrotu należy go określić precyzyjnie. Zakres umocowania można ograniczyć przez wskazanie dodatkowych cech czynności prawnych, do dokonywania których upoważniono pełnomocnika (np. przez wskazanie górnej wartości ich przedmiotów), lub ich adresatów (np. przez zastrzeżenie, że umowy będą zawierane tylko z przedsiębiorcami). W praktyce występuje też pełnomocnictwo alternatywne, w którym reprezentantowi pozostawia się wybór określonej czynności prawnej spośród wymienionych w pełnomocnictwie.

Skip to content