DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

pełnomocnictwo ogólne

Czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika, poza wyjątkami wynikającym z ustawy lub z właściwości czynności. Do wyjątków należy testament, którego nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego jego podstawą. Pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, bez potrzeby wykonywania dodatkowych działań. Z tego powodu zakres pełnomocnictwa należy określić precyzyjnie i jednoznacznie, pamiętając, że opiera się ono na zaufaniu pomiędzy reprezentowanym a osobą umocowaną do działania. Pełnomocnictwo ogólne umocowuje pełnomocnika do czynności zwykłego zarządu. Zakres tego pojęcia zależy od konkretnego przypadku i stanu faktycznego, w szczególności sytuacji osobistej i majątkowej mocodawcy.