DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Oświadczenie o zmianie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej to stosunek powierzchni użytkowej lokalu (z pomieszczeniami przynależnymi) do tak samo obliczonej łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali. Zmianę wysokości udziałów przeprowadza się w sytuacji ich błędnego obliczenia. Sprostowanie udziałów przekracza zakres zwykłego zarządu i dlatego w małej wspólnocie mieszkaniowej konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli, a w dużej – podjęcie większością głosów właścicieli lokali uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności i udzielającej zarządowi stosownego pełnomocnictwa, przy czym obejmujący tę uchwałę protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej sporządza się w formie aktu notarialnego. Ustanowiony pełnomocnikiem zarząd składa notarialne oświadczenie w celu wykonania uchwały, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali. Jest ono podstawą sprostowania udziałów w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej i w księgach prowadzonych dla poszczególnych lokali.

Skip to content