DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Ograniczenie nie dotyczy wierzytelności zabezpieczonych hipoteką albo zastawem. Ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił tam lub podał nieistniejące długi. Po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku należy jeszcze: po pierwsze, złożyć wykaz inwentarza lub wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, po drugie, w procesie o zapłatę długu spadkowego dopilnować, by w wyroku zastrzeżono na rzecz spadkobiercy prawo do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności, po trzecie, jeżeli wyrok został wydany przeciwko spadkodawcy – zadbać o zastrzeżenie tego w klauzuli wykonalności.

Skip to content