DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU WPROST

Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale dopóki nie upłynie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, jego nabycie ma tymczasowy charakter. Nie może zbyć spadku ani udziału w nim, a także udokumentować swojego prawa postanowieniem sądu lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli spadkobierca nie chce czekać na upływ wspomnianego terminu, może złożyć przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. Przyjęcie spadku wprost powoduje, że odpowiada on za długi spadkowe w ich pełnej wysokości i bez ograniczeń, zarówno majątkiem spadkowym, jak i nabytym z innego tytułu. Oświadczenie to nie może być odwołane. Spadkobierca nie uzyska wcześniej informacji o długach spadkodawcy (np. kredycie w banku), ponieważ nie dysponuje sądowym lub notarialnym potwierdzeniem następstwa prawnego po zmarłym. Ryzyko jest duże, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie pozostawał ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym i nie zna jego sytuacji majątkowej.

Skip to content