DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O PODZIALE LOKALU I ZMIANIE UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Oświadczenie o podziale lokalu i zmianie udziałów w nieruchomości wspólnej

Podział lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość prowadzi do powstania 2 lub więcej nowych nieruchomości lokalowych, zamknięcia dotychczasowej i utworzenia nowych ksiąg wieczystych, zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i niekiedy przekształcenia małej wspólnoty mieszkaniowej w dużą (jeżeli liczba wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali zwiększy się do co najmniej 4), której zarząd nie będzie już podlegać odpowiednio stosowanym przepisom o współwłasności. W wyniku podziału muszą powstać lokale samodzielne, co potwierdzi zaświadczenie starosty. W małej wspólnocie mieszkaniowej trzeba też uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w dużej – podjętą większością głosów zgodę właścicieli lokali wyrażoną w uchwale. W przypadku odmowy zainteresowanemu właścicielowi lokalu przysługuje droga sądowa. Dopiero po przeprowadzeniu koniecznych prac budowlanych oraz uzyskaniu opisanych wyżej dokumentów można złożyć oświadczenie o podziale lokalu, które wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Skip to content