DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Będzie to np. dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, o treści jego testamentu, a także – w przypadku osoby powołanej do dziedziczenia w dalszej kolejności – o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające ją w dziedziczeniu lub o prawomocnym orzeczeniu o niegodności takich osób. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie nabywa aktywów i pasywów, które pozostawił zmarły, przy czym oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można odwołać. Termin do złożenia oświadczenia musi być obliczany indywidualnie dla każdego spadkobiercy oraz osobno dla każdego tytułu powołania do spadku. Sąd Najwyższy zajął ostatnio stanowisko, że bezskuteczne jest przedwczesne złożenie takiego oświadczenia, jeżeli nie doszło jeszcze do odrzucenia spadku przez spadkobierców powołanych w bliższej kolejności.

Skip to content