DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Dokonuje się go w drodze zmiany lub bez zmiany umowy spółki. W drugim przypadku (tryb nieformalny, bez udziału notariusza) umowa spółki musi przewidywać taką możliwość i określać maksymalną wysokość i termin podwyższenia kapitału. Jeżeli warunki te nie są spełnione, zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału, protokołowane przez notariusza (tryb formalny). Jeżeli dotychczasowy wspólnik obejmuje udziały w kapitale podwyższonym w trybie nieformalnym, składa oświadczenie o ich objęciu w formie pisemnej. W innych sytuacjach trzeba zachować formę aktu notarialnego: jeżeli kapitał podwyższono w trybie formalnym (dotychczasowy i nowy wspólnik), a także w przypadku trybu nieformalnego (jeżeli udziały obejmuje nowy wspólnik). Nowy wspólnik składa również notarialne oświadczenie o przystąpieniu do spółki.