DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE NAJEMCY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (NAJEM OKAZJONALNY)

oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji

Osoba fizyczna – właściciel lokalu mieszkalnego, o ile nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Poza umową wymagane są 3 dokumenty: wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego, zgoda właściciela lokalu (osoby posiadającej inny tytuł prawny do lokalu) na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (na żądanie wynajmującego podpis na zgodzie jest poświadczany notarialnie), oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania wynajętego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Jeżeli właściciel w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu zgłosi zawarcie umowy w urzędzie skarbowym, będzie mógł skorzystać z uproszczonej eksmisji w razie naruszenia jej przez najemcę.

Skip to content