DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

rozdzielność majątkowa

Wspólność majątkową można wyłączyć w drodze umowy notarialnej zawartej w czasie trwania małżeństwa lub przed ślubem. Skutek ten nie ma mocy wstecznej i następuje w chwili podpisania umowy lub w późniejszym, oznaczonym w niej terminie. W ustroju rozdzielności majątkowej nie występuje majątek wspólny, ale 2 prawnie wyodrębnione majątki osobiste małżonków. Każdy z nich zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy i nabyty później, a także zarządza nim samodzielnie. Umowa jest skuteczna względem innych osób, gdy jej zawarcie i rodzaj były im wiadome (przed powstaniem wierzytelności). Z tego powodu warto pamiętać o zgłoszeniu jej w rejestrach: CEIDG (przedsiębiorcy tam zarejestrowani) i rejestr przedsiębiorców KRS (wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej i członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych). Ustanowienie rozdzielności umożliwia dokonanie podziału majątku wspólnego, ale wyklucza łączne opodatkowanie PIT.

Skip to content