DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – ROZDZIELNOŚĆ Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW

rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o zwykłej rozdzielności majątkowej, z modyfikacjami. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu opisywanej umowy. Niekiedy jeden z małżonków ma mniejszy dorobek, ponieważ zgodnie z przyjętym podziałem ról zajmował się dziećmi i domem. Opisywana umowa chroni jego interesy, można w niej określić również sposób obliczania dorobków. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ustaje np. z chwilą ustania małżeństwa (rozwód, unieważnienie), zmiany umowy na zwykłą rozdzielność lub ustanowienia rozdzielności przymusowej. Wtedy małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać ich wyrównania przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Roszczenie ulega przedawnieniu po 10 latach i może być zrealizowane przez zawarcie umowy lub w drodze procesu sądowego. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem żyjącym.

Skip to content