DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (APD)

akt poświadczenia dziedziczenia apd

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (APD) potwierdza prawa spadkobierców podobnie jak prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. Na jego podstawie można dokonać wpisu własności w księdze wieczystej, przerejestrować samochód i podjąć pieniądze w banku. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, czyli testamentu ustnego, wojskowego i podróżnego, sporządzonego podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Przedtem zostaje spisany protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, oraz osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (z wyjątkiem osób, które odrzuciły spadek lub zapis windykacyjny, czy też zostały uznanie za niegodne dziedziczenia). Po sporządzeniu APD spadkobiercy muszą złożyć zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Skip to content