DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Strefa rewitalizacji bez pierwokupu

Po wejściu w życie ustawy z 09.10.2015r. o rewitalizacji wiele rad gmin podjęło uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. W rezultacie nabycie takiej nieruchomości następuje poprzez zawarcie 2 umów notarialnych: umowa sprzedaży zawierana jest pod warunkiem, że gmina w miesięcznym terminie nie skorzysta z prawa pierwokupu, a następnie konieczne jest jeszcze przeniesienie własności.

Obecnie w przypadku niektórych gmin nie trzeba tak robić. Dlaczego? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z 09.10.2015r., w przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały nie weszła w życie kolejna uchwała, ustanawiająca Specjalną Strefę Rewitalizacji, prawo pierwokupu traci moc. Tak właśnie stało się w naszym mieście. Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 27.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim weszła w życie 23.07.2016r., jednak Specjalnej Strefy Rewitalizacji nie ustanowiono w wymaganym terminie. Tym samym nieruchomość można zbyć natychmiast, bez zawierania umowy sprzedaży warunkowej. O ile prawo pierwokupu nie przysługuje z innego powodu…

Stan prawny: 03.05.2023r.